Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Career at Arıkanlı

kariyer-btn.pngArıkanlı Holding’in en önemli sermayesi insandır.
 ​
Arıkanlı Holding’in kurulduğu günden bu yana kazandığı başarının asıl nedeni; alanlarında uzman, motivasyonu yüksek, bilgi ve deneyim sahibi çalışanlarıdır. Sürekli gelişim ve büyümeye destek sağlayabilecek kişilerin çalışmalarıyla Türkiye’nin birçok ilkini gerçekleştiren Arıkanlı Holding’in insan kaynakları politikası, Holding’in vizyon ve misyonunu destekleyecek şekilde oluşturuldu. Bu çerçevede, etkin bir işe alım süreciyle holding değerlerini yükseltecek, topluluk değerleri ile uyumlu çalışacak, katkılarıyla kurumu daha da ileriye götürecek çalışanları kazanmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri sayıyoruz.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Arıkanlı Holding’in kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için; sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı ile her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar grubu oluşturmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

Arıkanlı Holding’in hedef ve stratejileri ile uyumlu sistemler yaratarak çalışanların motivasyonunu yükseltmek, kuruma olan bağlılığı ve çalışanlar arasındaki işbirliğini sürekli geliştirerek insan kaynağı aracılığıyla holdingin rekabet gücünü arttırmaktır.

Uygulanan Sistemler

Uyguladığımız üç temel sistem ile hedefimiz, çalışanlarımızın kendilerine ve kurumlarına katma değer yaratmalarını sağlamaktır.

  • Kariyer Gelişim Sistemi

Kariyer gelişim sistemi ile; motivasyonu yüksek, kişisel gelişime açık, kalıcı insan gücü hedeflenir. Holding, yönetici ve yönetici adaylarını kendi bünyesinden yetiştirmeyi esas alır. Arıkanlı Holding çalışanlarının eğitim ihtiyaçları, kariyer gelişimi ve performans değerlendirme sonuçları ile ilişkili olarak belirlenir.

  • Performans Yönetim Sistemi

Arıkanlı Holding’de, performans yönetimi çalışmalarıyla çalışanlar arasında güven ve bütünlüğün kurulması, kurumun ve çalışanların yüksek verimliliğe ulaşması hedeflenir. P​erformans Yönetim Sistemi’nde bireysel başarı ödüllendirilir, eğitim ve gelişim fırsatları desteklenir.

  • Öneri Sistemi

Holding ve bağlı şirketlerin çalışanları, tasarruf sağlayıcı, hizmet geliştirici, iç ve dış müşteri memnuniyetini artırıcı önerilerini Öneri Sistemi aracılığıyla İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ile paylaşır. Öneri Komitesi tarafından değerlendirilen fikirler Holding’e sağladığı katkı oranında ödüllendirilir.
​​
​​​